Kiedy są dostępne Raty PayU?

Raty PayU są dostępne w Umebluje.pl jeśli Twoje zakupy wraz z kosztami wysyłki mieszczą się w przedziale od 300 do 20 000 zł.

Jak działają Raty PayU

Zapraszamy Cię do objerzenia krótkiej animacji (1 min 21 sek.)

Kto udziela kredytu konsumenckiego na zakupy?

Banki lub instytucje pożyczkowe, które współpracują z PayU na podstawie odrębnych umów, w szczególności w zakresie udzielania kredytu Klientom celem dokonania umożliwienia dokonania Płatności z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) oraz odroczonych płatności (PayU Płacę Później).
Aktualna lista Organizacji finansujących znajduje się tutaj

Jaki jest koszt kredytu?

Umowa o Kredyt Standardowy lub o Kredyt 0% w ramach Raty PayU zawierana jest między kredytobiorcą a Organizacją finansującą, z którą PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów.
Przykłady reprezentatywne dotyczą ce poszczególnych wariantów produktu Raty PayU znajdują się na tutaj
Regulamin Kredytu 0% w ramach Raty PayU znajduje się tutaj

Jak wygląda procedura zwrotu w przypadku zakupu na raty?

Zgodnie z art. 27. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
W celu odstąpienia od tak zawartej umowy, konsument wysyła do sklepu oświadczenie o rezygnacji z zakupu (odstąpieniu od umowy sprzedaży) i zwraca towar.
• Po spełnieniu wymogów formalnych i zaakceptowaniu zwrotu towaru, sklep dokonuje za pomocą Systemu PayU zwrotu do PayU (częś ciowego lub całościowego) środków pochodzących z pożyczki, którymi Kupujący sfinansował zakup.
• PayU przekazuje nastę pnie środki ze zwrotu bezpośrednio do pożyczkodawcy, z którym Kupujący zawarł umowę pożyczki.
• PayU każdorazowo poinformuje Kupującego (e-mail) o odnotowanym zwrocie wraz z podaniem szczegółów zwrotu oraz płatnoś ci ratalnej, której dotyczył zwrot. • W celu zapewnienia prawidłowej obsługi umowy pożyczki po zwrocie środków, w tym złożenia dyspozycji odstąpienia lub dokonania wcześ niejszej spłaty, Kupujący powinien każdorazowo skontaktować się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Wyjątki

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów wyszczególnionych w tym artykule, w tym między innymi nie przysługuje Kupują cemu zawierają cemu umowę o zakup biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe lub kulturalne poza lokalem przedsię biorstwa lub na odległość.
• Co się stanie, jeśli nie dostanę pożyczki?
Twój zakup nie zostanie zrealizowany, jeśli pożyczkodawca nie udzieli Ci pożyczki lub jeśli po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, nie wykonasz kolejnych kroków polegających na weryfikacji tożsamości i zatwierdzeniu warunków umowy o pożyczkę za pomocą otrzymanego kodu SMS.
Aby zrealizować zakup, możesz wrócić do sklepu i wybrać inną formę płatności.

Zobacz też

Jak kupić na raty Santander