Menu

Zamów przez email lub telefon: sklep@umebluje.pl 505 107 395

Regulamin promocji "Wniesienie Gratis"

 1. Niniejszy regulamin reguluje kwestię promocji organizowanej przez sklep pod nazwą: umebluje
 2. Organizatorem promocji sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym Umebluje.pl prowadzony jest przez Meblolux spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie, ul. Grunwaldzka 40, 13-200 Działdowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000714268, NIP: 5711717290, REGON: 369354189.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie Umebluje.pl, należy przez to rozumieć sklep internetowy Umebluje.pl, sprzedający towary za pośrednictwem sieci internetowej, działający pod adresem internetowym https://umebluje.pl.
 4. Niniejsza promocja obowiązuje w okresie od 31.10.2019 r. do 30.11.2019r.
 5. W ramach promocji nabywcy towarów zakupywanych poprzez sklep internetowy Umebluje.pl, których wartość przekracza kwotę 2000 zł brutto Organizator oferuje nieodpłatną usługę wniesienia dostarczonych mebli do pierwszego pomieszczenia usytuowanego bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do lokalu/budynku Kupującego.
 6. Usługa, o której mowa powyżej zostanie zrealizowana jeżeli warunki techniczne takie jak szerokość i wysokość drzwi wejściowych, wysokość i szerokość oraz zabudowę korytarza, wysokość i szerokość oraz zabudowę klatki schodowej, wysokość i szerokość wind, wymiary pomieszczenia, jego elementów stałych, części składowych i otworów drzwiowych na jej realizację pozwolą. Kupujący powinien składając zamówienie niezwłocznie poinformować Sprzedającego o wymiarach otworu drzwiowego, oraz wysokości i szerokości przestrzeni pomieszczeń przez które mebel ma być przenoszony i do którego mebel ma być wniesiony. W przypadku potwierdzenia możliwości skorzystania z promocji lub zweryfikowania przez pracowników Umebluje.pl na miejscu dostawy braku odpowiednich warunków technicznych, pracownicy umebluje.pl pozostawią mebel przed budynkiem lub wniosą mebel we wskazane przez Kupującego miejsce znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie domu lub lokalu usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, a stanowiące jego pomieszczenie pomocnicze lub przynależne np. garaż lub pomieszczenie gospodarcze.
 7. Kupujący zobowiązuje się zapewnić pracownikom umebluje.pl swobodny dojazd możliwie jak najbliżej drzwi wejściowych budynku lub budowli, do której meble mają zostać wniesione.
 8. Niniejsza promocja dotyczy wyłącznie mebli dostarczanych transportem własnym Organizatora. Niniejsza promocja nie dotyczy mebli dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 9. Usługa wniesienia mebli nie obejmuje rozpakowania i ustawienia zakupionych przez Kupującego mebli.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Kupujących.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają: regulamin sklepu internetowego Umebluje.pl, oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Zobacz meble


Nasze marki

Dlaczego warto wybrać nasz sklep?

Darmowa dostawa

Na terenie kraju dla zamówień od 1500zł

Bogaty wybór, atrakcyjne ceny

Gwarancja najniższej ceny

Doradcy klienta

Do Państwa dyspozycji

Bezpieczne Płatności

Zaufany certyfikat SSL / Płatności PayU