Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE
II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI
III. REKLAMACJE I GWARANCJA
IV. ZWROTY TOWARU
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
VI. INFORMACJE I OPISY TOWARÓW
VII. ZAKUPY NA RATY


REGULAMIN ZAKUPÓW

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie Umebluje.pl, należy przez to rozumieć Sklep Internetowy Umebluje.pl z siedzibą w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 40, sprzedający towary za pośrednictwem sieci internetowej, działający pod adresem internetowym https://umebluje.pl.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym Umebluje.pl prowadzony jest przez Krzysztof Kocięda „Meblolux” z siedzibą w Działdowie wpisany do CEIDG pod numerem 854; NIP: 5710001655; REGON: 130507422; adres poczty elektronicznej: sklep@umebluje.pl

I. ZASADY OGÓLNE

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych na stronie internetowej umebluje.pl.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie jego dokonania wraz ze szczegółami. Po czym zamówienie zostaje dodatkowo potwierdzone przez obsługę sklepu telefonicznie lub e-mailem.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w momencie otrzymania potwierdzenia wpływu zaliczki( tj. 20% sumy zamówienia) na rachunek bankowy sklepu
Numer rachunku znajduje się na stronie internetowej umebluje.pl w zakładce Kontakt. Klient otrzyma go również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4. Do każdej przesyłki z towarem sklep dołącza dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).
5. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży promocyjnych i wyprzedaży na swojej stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a sklepem.
8. Jeżeli towar posiada do wyboru kolory, to należy je podawać e-mailem lub telefonicznie po złożeniu zamówienia.
9. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

1. Forma płatności wybierana jest podczas wypełniania formularza na stronie internetowej sklepu. Klient może wybrać następujące formy płatności:

- płatność gotówką w naszym salonie (w przypadku odbioru osobistego)
- płatność za pobraniem (pobranie = 5zł + 1% wartości zakupionego towaru)
- płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu

2. Czas realizacji zamówienia podawany jest przy każdym produkcie oddzielnie i zależny jest on od stanu magazynowego. Jeżeli towar jest dostępny, wysyłka następuje następnego dnia po otrzymaniu należności.
3. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta - określony w zamówieniu i obejmuje dostawę tylko pod dom (blok) klienta (bez wnoszenia!), chyba że opis produktu mówi inaczej.

4. Sposób dostawy:

1). Odbiór własny - 0,00zł
2). Kurier Raben

W przypadku wysyłki towaru kurierem koszty dostawy uzależnione są od wartości zamówienia oraz odległości:

Wartość zakupówKoszt dostawy
1 - 1000zł120zł
1001 - 1499zł80 zł
od 1500złtransport gratis


Koszty wysyłki poza granice Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.

III. REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 2-letnią gwarancją producenta.
2. Podstawą reklamacji każdego produktu jest faktura Vat lub paragon dołączany do każdej przesyłki, a przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy również protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.
3. Gwarancji nie podlega towar uszkodzony przy montażu lub złym użytkowaniu.
4. Wady fizyczne towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
5. W przypadku wad nie wynikających z winy producenta kosztami naprawy obciążony zostanie użytkownik.
6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@umebluje.pl lub też pisemnie na adres: Meblolux ul. Grunwaldzka 40; 13-200 Działdowo z dopiskiem "Umebluje.pl". Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

IV. ZWROTY TOWARU

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient ma prawo może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@umebluje.pl lub też pisemnie na adres: Meblolux ul. Grunwaldzka 40; 13-200 Działdowo z dopiskiem "Umebluje.pl".
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta i TUTAJ.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient może odesłać Produkt na adres: Meblolux ul. Grunwaldzka 40; 13-200 Działdowo z dopiskiem "Umebluje.pl".
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon – wystarczy inny dowód zakupu który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u danego sprzedawcy. Produkt NIE musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli konsument korzystał z produktu w taki sposób, że zmniejszył jego wartość, ale nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy i nie został mu udostępniony wzór prawa odstąpienia od umowy – nie ponosi odpowiedzialności a przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego musi przyjąć oświadczenie i produkt.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. Każdy Klient zarejestrowany w sklepie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany, a także ich usunięcia.
2. Sklep nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Klientów oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
3. Sklep nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej co stanowi wyjątek od generalnej zasady zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), która określona została w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

VI. INFORMACJE I OPISY TOWARÓW

1. O ile źródło informacji o towarze nie zostało określone w szczególny sposób, podstawą dla jej przygotowania jest towar, którego nazwa i producent prezentowane są na stronie sklepu internetowego, tekst udostępniony przez producenta dla promocji towaru lub ogólnie dostępne informacje. Informacje te, podobnie jak zdjęcie służą wyłącznie do publicznej sprzedaży towarów i nie mają żadnego innego handlowego wykorzystania. Prezentacja ww. informacji jest zgodna z Art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Informacje i opisy towarów umieszczone na stronie sklepu internetowego wykorzystywane są w dobrej wierze, z zamiarem pośredniego przysporzenia korzyści majątkowej właścicielowi praw autorskich przez sprzedaż jego towarów, na podstawie art. 33 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Jeżeli właściciel praw autorskich ma zastrzeżenia co do ich wykorzystania, Sklep prosi o przekazanie takiej informacji, a powstały błąd zostanie niezwłocznie naprawiony, zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez właściciela praw autorskich.

VII. ZAKUPY NA RATY

Sklep Internetowy Umebluje.pl występujący w roli pośrednika kredytowego informuje swoich klientów o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., udostępnia swoim klientom wniosek o kredyt na zakup towarów i usług oraz przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług zawartych przez Santander Consumer Bank S.A. za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umebluje.pl Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny zdolności kredytowej Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.

Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla propozycji 10 x 0% zawartego na okres [x] miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień [dd.mm.rrrr.] r. są następujące:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania [x]%; stała stopa oprocentowania kredytu [x]%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)* [x] zł, całkowita kwota do zapłaty [x] zł; całkowity koszt kredytu (w tym: prowizja [x] zł, odsetki [x] zł, inne koszty [x] zł); wysokość [x] równych rat miesięcznych [x] zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia [dd.mm.rrrr.] r. do dnia [dd.mm.rrrr.] r.

Szczegóły na www.santanderconsumer.pl